Metode ispitivanja bez razaranja

Kontrola bez razaranja (KBR), nerazorne metode kontrole kvalitete ili ispitivanje materijala bez razaranja (engl. Nondestructive testing ili Non-destructive testing – NDT) prestavlja skup metoda temeljen na principima fizike sa svrhom utvrđivanja svojstava materijala ili komponenata sistema, te otkrivanja različitih vrsta grešaka (defekata), a da se pritom ne utiče na funkcionalnost materijala koji se ispituje (ispitivani materijal ostaje neoštećen). Osnovna svrha ispitivanja bez razaranja je utvrđivanje kvalitetea i usklađenosti osnovnog materijala i zavarenih spojeva sa zahtevima tehničkih specifikacija i standarda. Ispitivanja se većinom izvode na terenu. Prvo se ispituje  oprema, cevovodi, noseće konstrukcije, poluproizvodi i industrijski proizvodi.

Porta Lab nudi usluge ispitivanja materijala bez razaranja radiografskom metodom.

Kod ispitivanja s razaranjem (KSR) dolazi do oštećenja materijala koji se ispituje.

Metode ispitivanja bez razaranja

Metode ispitivanja bez razaranja su: vizualni pregled(VP), dimenzionalna kontrola (DK), penetrantsko ispitivanje (PI), magnetsko ispitivanje(MI), ultrazvučno ispitivanje(UI), radiografsko ispitivanje (Ri), akustička emisija (AE), ispitivanje nepropusnosti i ostale metode.